Prawo cywilne

  1. Dochodzenie praw wynikających z uregulowań prawa cywilnego, wszelkie roszczenia odszkodowawcze wynikające z nienależytego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych w szczególności aktywnie uczestniczymy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych.

  2. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń od zakładów energetycznych, gazowych, wodnych związane z bezprawnym zajęciem nieruchomości.

  3. Prawo spadkowe - postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, roszczenia z tytułu spadku, zapisu, darowizny, działy spadku i podział majątku.

  4. Prowadzimy sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej.