Prawo karne

  1. Obrona osób podejrzanych oraz oskarżonych o popełnienie czynów zabronionych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jaki i sądowego.

  2. Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zastępstwo procesowe w charakterze oskarżyciela posiłkowego w ramach prowadzonego postępowania karnego, uzyskiwanie odszkodowań dla ofiar przestępstw w tym dla pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.

  3. Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

  4. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania karno - skarbowego reprezentacja osób oskarżonych o popełnienie czynów zabronionych,

  5. Reprezentacja w ramach postępowania wykroczeniowego, obrona obwinionych.