Prawo pracy

  1. Zajmujemy się dochodzeniem i doradztwem prawnym z zakresu prawa pracy zarówno w zakresie roszczeń pracownika jak i pracodawcy. W szczególności zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, prowadzimy także sprawy o ustalenie stosunku pracy, zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych a także ekwiwalentu za urlop.

  2. Nadto specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczących rent, emerytur, zasiłków, podlegania ubezpieczeniom społecznym, reprezentując naszych klientów zarówno przed organami ZUS i KRUS jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi.