Wywłaszczenia

Wywłaszczanie nieruchomości ✓ Odszkodowania ✓ Odzyskiwanie ✓ Zwrot nieruchomości


  1. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Państwa za czasów PRL.

  2. Prowadzimy sprawy związane nieruchomościami, które zostały przejęty przez Państwo na podstawie różnych podstaw prawnych, w trybie decyzji administracyjnej, umowy czy też orzeczenia sądu. Zajmujemy się ustalaniem podstawy przejęcia nieruchomości, jeżeli nie jest ona znana a następnie wszczynamy postępowania mające na celu odzyskanie odebranej nieruchomości bądż uzyskanie odszkodowania.

  3. Jesteśmy jedną z nielicznych kancelari prowadzących postępowania przeciwko Skarbowi Państwa związane z bezprawnym działaniem władzy publicznej, jak również wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

  4. Prowadzimy kompleksowo w imieniu naszych klientów wszelkie postępowania reprywatyzacyjne, przygotowujemy umowy dotyczące nabycia/zbycia nieruchomości, co do których toczą się postępowania o zwrot nieruchomości.

  5. Sporządzamy ekspertyzy prawne co do możliwości zwrotu nieruchomości jak również reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących ustalenia kręgu spadkobierców i możliwości ich udziału w postępowaniach spadkowych.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań mających na celu odzyskanie nieruchomości wywłaszczonych od Skarbu Państwa. Staramy się o zwrot nieruchomości wywłaszczonej. Dochodzimy także za wywłaszczenie nieruchomości odszkodowań. Wywłaszczenie nieruchomości związane było bowiem z odszkodowaniem.