Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie.

Chętnie umawiamy się  oprócz wynagrodzenia podstawowego na honorarium za pomyślny wynik sprawy. Takie rozwiązanie  jest  motywacją  dla  nas  do dążenia  do  pozytywnego  zakończenia postępowania.

Proponujemy także  następujące sposoby ustalenia wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie podstawowe - jego wysokość jest ustalana indywidualnie przed zawarciem umowy zlecenia przy uwzględnieniu niezbędnego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności sprawy.
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie czasu poświęconego przez kancelarie na wykonanie danego zlecenia oraz ustalonej stawki godzinowej, przedmiotowy system stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej.
  • Umowa ryczałtowa stałej obsługi prawnej - kwota wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do przewidywanego nakładu pracy kancelarii, jest to stała opłata zwykle uiszczana w odstępach miesięcznych co pozwala kontrahentowi przewidzieć stały koszt obsługi prawnej.